Životno osiguranje

Mnogi ljudi svjesni su važnosti police životnog osiguranja kao faktora zaštite onih koje vole te imaju zdravu i intrinzičnu potrebu zaštititi sebe i svoje najmilije. No, mnogi od njih nemaju ugovorenu policu životnog osiguranja zbog zablude kako je životno osiguranje skupo i neisplativo. Međutim, pojedine police klasičnog životnog osiguranja danas su povoljnija nego ikad prije

Polica životnog osiguranja predstavlja garanciju da će oni koje volite biti zaštićeni u slučaju da se vam nešto dogodi te ćete im na taj način pomoći da lakše podnesu i prebrode financijske poteškoće brinući o njihovoj sigurnosti. Upravo iz tog razloga životno osiguranje predstavlja važan dio financijske stabilnosti i dobrobiti obitelji u budućnosti te se može tretirati i kao oblik dugoročnog ulaganja

Sklapanje ugovora o osiguranju života odgovorna je i mudra odluka kojom se osigurava zaštita za nepredviđene životne situacije, kao i financijska sigurnost u budućnosti – kako za osiguranika, tako i za članove obitelji kao buduće potencijalne korisnike police životnog osiguranja koju je osiguranik ugovorio zbog čega možemo reći da je životno osiguranje u funkciji svojevrsnog „padobrana“ za nepredvidive i rizične životne situacije

Ponude polica životnog osiguranja razlikuju se od osiguravajućeg društva do osiguravajućeg društva, a u Hrvatskoj su najpopularnije sljedeće vrste polica životnog osiguranja:

Klasično i mješovito životno osiguranje polica je životnog osiguranja koja financijski pomaže obitelji osiguranika isplatom ugovorenog osiguranog iznosa u slučaju smrti zbog bolesti ili nezgode dok po isteku trajanja ova polica osiguranja može postati oblik štednje, a osiguraniku se isplaćuje ugovoreni osigurani iznos uz mogućnost sudjelovanja u dobiti

Rentno životno osiguranje polica je životnog osiguranja koja se ugovara kako bi si osigurali sigurnu starost lišenu egzistencijalnih briga te bolju kvalitetu života u zrelijoj životnoj dobi. Po završetku uplate premije, korisniku se isplaćuje ugovorena mjesečna renta kao dodatan i alternativni izvor prihoda, a u slučaju da korisnik ne doživi isplatu, mjesečnu rentu moguće je i naslijediti

Investicijsko životno osiguranje polica je životnog osiguranja koja je vezana uz ulaganje u investicijske fondove i ostale oblike investiranja koji nose veći prinos te predstavlja sigurno i jednostavno ulaganje uz pokriće za slučaj smrti osiguranika. Ova opcija životnog osiguranja pogodna je za sve one koji su voljni investirati ali i preuzeti rizik te istovremeno biti osigurani. Važno je pritom istaknuti da dobit iz ovakve police može biti prilično visoka, ali realno gledano može ići i u drugom smjeru budući da se može dogoditi i pad vrijednosti kapitala u koji se ulaže što ovisi o brojnim kretanjima na promjenjivom tržištu kapitala stoga ugovaratelj ove vrste police životnog osiguranja sam snosi rizik ulaganja

Ugovaratelj police životnog osiguranja za iznos od 30 € kuna mjesečno i na vremenski period od 20 godina, u slučaju doživljenja odnosno po isteku ugovorenog trajanja osiguranja, može raspolagati novčanim iznosom koji omogućuje kvalitetniji životni standard u budućnosti, a da pritom redovite mjesečne uplate „niti ne osjeti“ dok u slučaju nezgode, invalidnosti ili smrti, za vrijeme trajanja police, korisnik osiguranja dobiva određene svote novaca za određeni tip nezgoda. Na taj način ugovaratelj police životnog osiguranja može, uz povoljnu mjesečnu naknadu, adekvatno zaštititi sebe, svoju obitelj i svoje najmilije

Manjak individualne odgovornosti, nedovoljna briga za vlastitu budućnost te nedovoljno razvijena svijest o kulturi osiguranja općenito razlozi su zbog kojih građani u Hrvatskoj ugovaraju police životnog osiguranja čak 7 puta manje u odnosu na prosjek Europske unije

Danas postoji mnoštvo različitih vrsta polica životnog osiguranja, a na vama je da odaberete onu koja najbolje odgovara upravo vašim potrebama te da sami odlučite je li za vas klasično i mješovito životno osiguranje, rentno ili neko investicijsko životno osiguranje koje uz pokrivanje rizika uključuje i ulaganje u investicijske fondove

Pritom je važno istaknuti i druge koristi koje možete imati od životnog osiguranje s obzirom na vrstu police osiguranje koju ste ugovorili budući da životno osiguranje ima štednu ali i zaštitnu komponentu. Primjerice, štednja kroz policu životnog osiguranja može se iskoristiti i u druge svrhe poput uzimanja pozajmice od osiguravajućeg društva ili kao jamstvo pri podizanju kredita u banci

Dodatna prednost životnog osiguranja svakako je ugovaranje široke palete dopunskih pokrića od raznih nezgoda, teško bolesnih stanja, malignih bolesti i sl. ali i pravo na postotak od osigurane svote pri rođenju prvoga djeteta što životno osiguranje čini dinamičnim i fleksibilnim proizvodom